Beleg methodes en vormen

Een financiële belegging is elk actief of instrument dat is gekocht met de bedoeling dit actief te verkopen voor een prijs die hoger is dan de aankoopprijs op een later tijdstip, of met de hoop dat het actief direct inkomsten zal opleveren. 

De verschillende beleggingsmethoden

Een eenvoudige manier om beleggingen te classificeren is om ze in drie categorieën of beleggingsmethoden te verdelen, waaronder:

Schuldbeleggingen (leningen)

Schuldinvestering verwijst naar een belegger die geld leent aan een bedrijf of projectsponsor met de verwachting dat de lener de investering met rente zal terugbetalen.

Aandeleninvesteringen (bedrijfseigendom)

Aandeleninvesteringen, meestal aangeduid als eigen vermogen (of eigen vermogen voor niet-beursgenoteerde bedrijven), vertegenwoordigt het bedrag dat zou worden teruggegeven aan de aandeelhouders van een bedrijf als alle activa zouden worden geliquideerd en alle schulden van het bedrijf zouden worden afbetaald. Meer over deze vorm van beleggen is te vinden via het portaal voor zelf online beleggen van strategisch-beleggen.nl.

Hybride beleggingen 

Bedrijven, banken en verzekeraars geven hybride effecten en notities uit. Hybrides zijn complexe financiële producten die de kenmerken van obligaties en aandelen combineren. Ze kunnen inkomsten, zoals een obligatie, maar hun waarde kan dramatisch dalen. Hybriden kunnen ook eigenschappen hebben die van invloed zijn op de toekomstige waarde van een investering.

Blog artikelen
Uw advertentie hier?